UITDAGINGEN OVER DE GEMEENTEGRENZEN HEEN AANPAKKEN

De wil om te digitaliseren is erg groot binnen onze provincie. Toch is het niet evident om hierin stappen te zetten. ‘Hoe gaan we van start?’ en ‘Waar moeten we rekening mee houden?’ zijn de eerste vragen die naar boven komen. Daarom gaan we als VERA op zoek naar de gemeenschappelijke hindernissen waarmee alle besturen te maken hebben. Zonder de individuele noden van besturen uit het oog te verliezen, zetten we in op overkoepelende oplossingen die over de grenzen van besturen heen kunnen werken.

Bij VERA gaan we hier vol voor. Denk hierbij aan de DPO Office, het vernieuwd IT-beheer, raamovereenkomsten… Telkens zorgen we ervoor dat we de ervaringen bij het ene bestuur niet verloren laten gaan en inzetten om andere besturen te versterken.

Een ander knap voorbeeld hiervan is onze Digitale Dienstenmotor. Nu meer en meer besturen hiermee willen inzetten op de digitalisering van processen, groeit de bibliotheek en plukken ook nieuwe instappers hier de vruchten van. Zo versterken we elkaar over de gemeentegrenzen heen.

We blijven inzetten op deze kennisdeling en het samen aanpakken van uitdagingen. Zo groeien we samen naar een duurzame digitale toekomst.

Ann Schevenels, Gedeputeerde informatica en Voorzitter van de raad van bestuur


Véronique Janssens, Algemeen directeur VERA