LocusFocus: datagedreven locatieadvies voor ondernemers

Met de steun van VLAIO en EFRO gingen we begin 2021 van start. Om besturen de mogelijkheid te geven om gericht locatieadvies te bieden aan ondernemers, brachten we eerst de belangrijkste vestigingsfactoren in kaart. Hiervoor spraken we met bedrijven, werknemers, kennisinstellingen en lokale besturen. Deze informatie vulden we aan met enquêtes en onderzoek naar vragen als ‘welke data zijn er beschikbaar?’ en ‘welke tools zijn er al om bedrijven te helpen?’. Zo kregen we een zo breed mogelijk perspectief op ons vraagstuk.

Tinne Cahy, projectcoördinator VERA


WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Het uiteindelijk doel is de ontwikkeling van een webapplicatie die een potentiële bedrijfslocatie een score geeft op basis van het profiel van de onderneming. Zowel bedrijven/ondernemers als lokale besturen kunnen met deze applicatie aan de slag. Voor de eerste groep dient de score en het bijhorend omgevingsrapport om mogelijke locaties met elkaar te vergelijken. Beleidsmakers of locatieadviseurs kunnen dan weer lokaal beleid afstemmen op de locatiescores of bedrijven helpen met de moeilijke keuze om een geschikte bedrijfslocatie te vinden. 


HOE GAAN WE TE WERK? 

Begin 2021 ging het project van start. Om besturen de mogelijkheid te geven om gericht locatieadvies te bieden aan ondernemers, brachten we eerst de belangrijkste vestigingsfactoren in kaart. Hiervoor spraken we met bedrijven, werknemers, kennisinstellingen en lokale besturen. Deze informatie vulden we aan met enquêtes en onderzoek naar vragen als ‘welke data zijn er beschikbaar?’ en ‘welke tools zijn er al om bedrijven te helpen?’. Zo kregen we een zo breed mogelijk perspectief op ons vraagstuk.

Onze technische partner GIM las verschillende publiek beschikbare databronnen in en verwerkte deze tot op bouwblokniveau (aangrenzende percelen) in het data warehouse. Zo hebben we bijvoorbeeld berekend hoeveel bushaltes er op maximum 15 minuten wandelen zijn, hoeveel scholen er liggen langs het kortste pad naar de autosnelweg en het totale aantal personen die wonen binnen het bereik van 30 minuten rijden… Daarnaast ontwikkelden we een score-instrument. Op basis van de beschikbare data geeft dit aan of een bepaalde locatie al dan niet geschikt is voor een bepaald type bedrijf. Ook de verweefbaarheid van de onderneming wordt hierin afgetoetst. 


WAT MOETEN WE NOG AANPAKKEN? 

Nu moeten we al deze data nog samenbrengen en ontsluiten. Hiervoor bekijken we nog verschillende opties. Daarna starten we de testfase waarin we met concrete cases en ondernemingen aan de slag gaan. 

Heb je ideeën voor smart city-projecten of wil je meewerken aan onze projecten? Neem dan contact op met ons team via info@vera.be. 

In 2021 rondden we niet alleen enkele mooie projecten af, we werkten ook actief aan subsidiedossiers. Zo schreven we enkele succesvolle dossiers om subsidies binnen te halen voor smart city-projecten. Allemaal extra middelen voor slimme oplossingen voor onze besturen.


Jana Van Rompaey, projectcoördinator POM Vlaams-Brabant

De POM Vlaams-Brabant kan samen met VERA en Leiedal dit project realiseren dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Zowel Europa als Vlaanderen subsidiëren dit project voor 40%, elk voor een bedrag van maximaal 222.042,83 euro. Dit project is 1 van de 8 geselecteerde projecten waarbinnen lokale overheden de mogelijkheid krijgen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met behulp van digitale data en innovatieve technologie.