2021: een jaar om even bij stil te staan 


Bij de start van 2021 hoopten we op een jaar van opnieuw verbinden. Er werden volop plannen gemaakt om elkaar opnieuw fysiek te ontmoeten. De hele maatschappij werd jammer genoeg ingehaald door de realiteit en ook bij VERA moesten we onze plannen aanpassen.

Wat doe je met de tijd die vrij komt omdat je weinig tot geen fysieke evenementen mag organiseren? Die tijd gebruikten we om aan onszelf te werken, om onze visie scherp te stellen en om te kijken waarvoor we staan. Dit resulteerde intern in een nieuwe organisatiestructuur en een strategiekaart. De voorbereidingen voor IT-beheer 2.0, de nieuwe GIS-werking en vernieuwing van onze DPO-dienstverlening waren dan weer enkele externe resultaten.

We realiseerden samen met de besturen ook heel wat nieuwigheden. Zo startten we bijvoorbeeld met de raamovereenkomst Digitale Dienstenmotor. Een ‘zelfbouwpakket’ om op een eenvoudige manier processen te digitaliseren, zonder dat je diepgaande kennis van code nodig hebt. Opnieuw een goede stap in de richting van een digitale toekomst waarbij besturen zelf aan de slag kunnen.

In dit jaarverslag lees je waarom we bepaalde stappen zetten, hoe dit in zijn werk ging en wat de impact is op onze besturen. Maar bij alles wat we deden en doen, hebben we altijd een concreet doel voor ogen: de digitale maturiteit bij onze besturen verhogen en de brug vormen tussen onze besturen en de hogere overheden.

Tot slot nog een snelle blik op 2022. Dit jaar willen we opnieuw volop verbinden en inzetten op ontmoetingen. We organiseren heel wat evenementen en hopen je op een van deze momenten opnieuw te zien. Daarnaast blijven we oog hebben voor het digitale. Onze online community zal hiervan een mooi voorbeeld zijn. Hier houden we de contacten warm en verbinden we onze besturen ook digitaal met elkaar. Zo blijven we op een positieve manier verder evolueren.

Hopelijk ontmoeten we elkaar in 2022 op een van onze VERA-momenten. Wij kijken er in elk geval al naar uit.

Ann Schevenels 
Voorzitter Raad van Bestuur


Véronique Janssens 
Algemeen directeur