VOORWOORD: KLAAR VOOR EEN DIGITALE TOEKOMST

De digitale transformatie is meer dan ooit een hot topic bij lokale besturen. Bij VERA willen we hen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen bij deze omslag.

Zo zijn we ontzettend trots op het project Digitale Dienstenmotor. Dit project wil verschillende processen digitaliseren en zo makkelijker maken voor zowel het bestuur als de burger. Eén van de besturen die hiermee aan de slag ging, is Zaventem. Zaventem is de tweede gemeente, na de stad Antwerpen, met een geïntegreerde koppeling met e-loketondernemers.be. Sterk werk dat aantoont waar ambitie en samenwerking toe kan leiden.

Véronique Janssens, algemeen directeur VERA

Daarnaast kijken we met een open blik naar data. Niet alleen werken we aan een dataplatform voor de Vlaams-Brabantse besturen, we gaan ook aan de slag met het geografisch informatiesysteem (GIS). Zo willen we data beter beheersen en een datagedreven beleid mogelijk maken. Deze omslag is niet makkelijk, maar in onze ogen noodzakelijk om ook in de toekomst op een onderbouwde manier aan dienstverlening te doen. Daarom willen we in 2022 jullie, onze besturen, opnieuw ontmoeten op zo veel mogelijk manieren. Want alleen door jullie beter te kennen, kunnen we jullie beter van dienst zijn.

We kijken met veel goesting vooruit naar de toekomst en pakken met veel plezier de uitdagingen aan die digitalisering met zich meebrengt.


Ann Schevenels, gedeputeerde informatica en voorzittervan de raad van bestuur