Positieve ervaringen

Een frisse blik op de toekomst

Bij VERA leggen we graag de focus op de positieve ervaringen van het afgelopen jaar. De noden van de besturen veranderden en we moesten ons flexibeler opstellen. Een nieuwe, futureproof dienstverlening was daarbij de logische volgende stap. En daar werken we hard aan, samen met jullie. Door ons licht op te steken bij de lokale besturen en te horen wat er leeft.

Zo stroomlijnden we onze organisatie door drie clusters te vormen: Business & Samenwerking, Solutions en Interne Organisatie. Met de cluster ‘Business en samenwerking’ willen we onze externe relaties versterken. Door onze stakeholders meer te betrekken en ons netwerk uit te breiden, zetten we in op een nog ruimere kennisdeling. We werken bijvoorbeeld aan een Virtual Community om de lokale besturen - binnen deze hybride wereld - altijd en overal nog beter van dienst te zijn. Met de cluster ‘Solutions’ nemen we dan weer onze ICT-dienstverlening onder de loep. Zo werpen we o.a. een frisse blik op onze nieuwe diensten rond GIS (geografisch informatiesysteem) en IT-beheer. En natuurlijk is het ook belangrijk te kijken naar onze eigen ‘Interne Organisatie’ en hoe die verder kan groeien.

Tenslotte kijkt VERA graag buiten het eigen werkveld. Echte problemen oplossen, daar is het ons om te doen. Met onze expertise ondersteunen we dan ook met plezier initiatieven zoals PiP (zie verder in dit magazine).Veel leesplezier!

Ann Schevenels, gedeputeerde informatica en voorzitter van de raad van bestuur & Véronique Janssens, algemeen directeur VERA