“Digitalisering is er ook voor zorgen dat belangrijke documenten van vandaag ook in de toekomst kunnen blijven bestaan.”


Digitaal Archief Vlaanderen biedt platformen aan om afgesloten overheidsinformatie (op korte en lange termijn) te beheren, te bewaren en te ontsluiten.

Neem bijvoorbeeld de aanvraag tot zonnepanelen. Dit zal in elke gemeente op dezelfde manier worden opgesteld. Het is belangrijk zo’n document goed te structureren, zodat het op het digitaal archief terecht kan en je het na 20 jaar nog steeds kan consulteren. Zo kan je bijvoorbeeld nu in een Word-template werken, maar weet je niet in welk programma we binnen 20 jaar werken. Hier moet rekening mee gehouden worden.

Het DAV biedt daarom 2 belangrijke diensten aan:

- Het Serieregister (gratis): Hier kan je het beheer van overheidsinformatie makkelijk in standaardiseren, door oa. Inhoudelijke metadata toe te kennen.

- Het E-depot (betalend): Het belangrijkste doel van het E-depot is het beheren, bewaren en ontsluiten van digitale overheidsinformatie op zowel korte als lange termijn.

Met VERA houden we nauw contact met DAV om te bekijken of en hoe we het digitale archief naar besturen kunnen brengen. Hoe we de besturen kunnen ondersteunen en toegevoegde waarde kunnen brengen? Door samen te werken geloven we dat we zaken die op Vlaams of Europees niveau worden uitgewerkt, concreet kunnen maken voor lokale besturen.