Cyberveilige gemeenten, daar werkt VERA graag aan mee

Door met alle partijen samen te werken, geven we cybercriminaliteit geen kans.”

Cybercrime kan heel wat reële dreigingen met zich meebrengen, ook voor lokale besturen. Daar wil het VVSG in samenwerking met minister Somers, ABB, Audit Vlaanderen en het Facilitair bedrijf iets aan doen.

Het project ‘Cyberveilige Gemeenten’ begeleidt lokale besturen naar een cyberveilige, digitale dienstverlening én organisatiestructuur. Dit dankzij 3 verschillende onderdelen:

  • Ethisch hacken en professionele ICT-veiligheidsaudits
  • Ontwikkeling van een toolkit ‘cyber security’
  • Bewustmaking en training 


Eén toolkit voor alle informatie rond cyberveiligheid

Van leidraden tot sjablonen, van video’s tot folders … Je kan er niet onderuit, er bestaat al een heleboel informatie rond cyberveiligheid. En dat juichen we alleen maar toe. Alleen zit deze info vaak verspreid over verschillende organisaties heen en is het niet altijd op maat van de besturen.

Daarom richtte VVSG samen met externe experten uit allerlei hoeken een taskforce op. Een samenwerking waarbij informatie verzameld, geanalyseerd, aangepast en samengebracht wordt in één centrale digitale toolkit.

In 2020 werd de vraag gesteld wie hier als expert mee zijn schouders onder wilde zetten.

Een taskforce van een 12-tal experten uit lokale besturen staat in voor de concrete uitwerking en vormgeving van de toolkit. VERA zit als één van de 12 experten mee aan tafel.

Daarnaast is er ook een klankbordgroep opgericht binnen dit project die het breder veld van cyberveiligheid omvat, met vertegenwoordiging uit bedrijven, kennisinstellingen en de Vlaamse Overheid. Deze groep zal op kwartaalbasis de uitgewerkte ‘producten’ evalueren. Ook in deze werkgroep is VERA aanwezig.

Eerste grote project? Het uitwerken van een standaardsjabloon en bijhorende documenten voor een ‘Business Continuity Plan’. Business continuity management kan ook tijdens een grote crisis (bijvoorbeeld bij grootschalige cyber hacking) een waardevolle dienstverlening garanderen. De toolkit zal beschikbaar zijn in januari 2022.