Samen met VLOCA naar een Open City Architectuur voor slimme steden en gemeenten


Met databroker data makkelijker toegankelijk maken voor alle eindgebruikers”

Een controleerbare open city architectuur, voor slimme steden en gemeenten. Dat is waar VLOCA voor gaat. Samen met andere kenniscentra, bedrijven, lokale besturen en burgerorganisaties wil het een gedragen referentiekader tot stand brengen. Eén dat bestaat uit verschillende principes, concepten en architectuurcomponenten.

Vervolgens is het de bedoeling deze resultaten door te vertalen naar een draaiboek voor aanbestedende (lokale) overheden. Om nieuwe smart city initiatieven uit te rollen, conform de Vlaamse Open City Architectuur.

Data veilig en slim openstellen via een data broker

Een data broker – die data uit verschillende bronnen verzameld, is een belangrijke component van de Vlaamse Open City Architectuur. Data worden vaak niet op een georganiseerde en geordende manier opgeslagen, waardoor beleidsmakers en andere partijen moeilijk linken kunnen leggen tussen de verschillende datasets.

Dit zorgt er jammer genoeg voor dat sommige inzichten niet getoond zullen worden. Daarom vervullen data brokers een belangrijke rol. Ze verzamelen, koppelen en ontsluiten veilig data, zodat deze makkelijk leesbaar zijn voor de eindgebruikers.

Het VLOCA-traject ‘Data Broker’ wil samen met de verschillende stakeholders (basis)principes en concepten afstemmen en kennis delen. Het samenbrengen van de verschillende ambities moet leiden tot een gemeenschappelijk begrip over wat een databroker is. Aan dit laatste traject neemt ook VERA deel.

VERA vindt het belangrijk complexere IT-zaken op een eenvoudige manier te vertalen naar de besturen toe. En hen zo te helpen snel en efficiënt te schakelen naar meer digitalisering.