Een DigiLoket als belangrijke aantrekkingsfactor voor ondernemers


“De gemeente Zaventem gaat voluit voor de uitbouw van een ondernemingsvriendelijke dienstverlening”


Dankzij de aanwezigheid van de luchthaven en tal van industrieterreinen, telt de gemeente Zaventem naast de vele zelfstandigen en KMO’s, ook heel wat grotere en internationale ondernemingen.

De ambitie om het ondernemingsklimaat te versterken, leeft op alle mogelijke beleidsniveaus (van Europees over federaal, Vlaams, provinciaal tot lokaal). En ook de gemeente Zaventem trekt volop de kaart van het uitbouwen van een ondernemingsvriendelijke dienstverlening. Daarom tekende ze een brede strategie uit om komende beleidsperiode de aantrekkelijkheid voor huidige én toekomstige investeerders – zowel lokaal als internationaal – te verbeteren.

Deze strategie omvat een digitaal informatieplatform met geïntegreerd DigiLoket en de uitbouw van een bedrijvendatabank. De gemeente Zaventem ontwikkelde een projectidee als antwoord op de oproep van EFRO Vlaanderen 2014-2020. Binnen het thema ‘Versterken van het concurrentievermogen van de kmo’s’ heeft dit als doel het verbeteren van een ‘Ondernemingsvriendelijk klimaat bij overheden’.

De Gemeente Zaventem wil een digitaal informatieportaal ontwikkelen voor bestaande én nieuwe bedrijven (klein, groot, lokaal, internationaal). Het DigiLoket zou in een beveiligde omgeving worden opgezet met de mogelijkheid tot allerlei digitale aanvragen en dossierafhandelingen. Wat dan weer operationeel gelinkt wordt aan het e-loket voor ondernemers van Vlaanderen.

Het DigiLoket project bestaat uit 3 pijlers:

  • een bedrijvendatabank
  • een informatieportaal
  • een digitaal loket

Een digitaal project gebouwd op grondig onderzoek en analyse

In gemeenschappelijk overleg tussen gemeente Zaventem, VERA en VLAIO werd doorheen 2020 heel wat analysewerk verricht. Zo werd o.a. de doelgroep van Zaventemse bedrijven en stakeholders in kaart gebracht. Ook werd een gesprekskader en methodiek beschreven om de dialoog met de ondernemers aan te vatten over hun noden en verwachtingen voor een DigiLoket.

Verder werd ook een overzichtelijke tabel opgemaakt van alle producten en diensten die Zaventem in zijn dienstverlening naar ondernemingen aanbiedt en werd deze conform de IPDC standaard – de Vlaamse producten en dienstencatalogus – beschreven.

Tenslotte werden parallel ook heel wat stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat

het toekomstige dossieropvolgingssysteem volledig compatibel kan zijn met het Vlaamse e-loket voor ondernemers.

Met al deze voorbereidingen wordt 2021 het jaar waarin stappen richting effectieve implementatie kunnen worden gezet. Niet enkel op vlak van achterliggende systemen zoals bedrijvendatabanken en CRM, maar ook qua vormgeving van een aantal ‘producten’ (dienstverlenende processen) en de nodige structurele digitale werkomgeving hierrond.