Slimme monitoring van de Laak in Tremelo en Begijnendijk



“Door het monitoren en watervoerend maken van de Laak, willen we het water en het groen-blauw netwerk over heel Vlaanderen laten vertakken. Dit is enkel mogelijk door de perfecte combinatie van volgende factoren: de slimme koppen bij VERA, de politieke daadkracht van Tremelo en Begijnendijk, een fikse investering van minister Crevits en verschillende overlegmomenten.”

Petra Vreys, schepen gemeente Tremelo


Hoe krijg je meer controle over je waterlopen? Gemeente Tremelo diende samen met buurgemeente Begijnendijk een project in om de waterkwaliteit van de Laak permanent op te volgen, dit binnen het kader van de City of Things-projecten van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Hierbij krijgen lokale besturen een subsidie om te onderzoeken hoe ze slimme technologie (sensoren, camera’s, open data, artificiële intelligentie …) kunnen inzetten als oplossing voor concrete problemen of noden binnen een gemeente.

En daar werkt VERA natuurlijk graag aan mee. Onze rol? De noodzakelijke innovatie mogelijk maken, vorm geven en coördineren. Door het inzetten van sensoren en IoT-technologie voor de monitoring, dataopslag, en analyse. Met als uiteindelijk doel de lokale beleidsverantwoordelijken begrijpbare informatie te verschaffen.

Er wordt enerzijds gemikt op een permanent monitoringsysteem met vaste meetpunten, maar anderzijds ook op een ‘citizen science’-traject waarbij wandelaars of schoolkinderen zelf metingen kunnen doorgeven. Dit versterkt het bewustzijn en de betrokkenheid inzake waterkwaliteit.

Doelstellingen verwezenlijken, door technologie én samenwerking

In 2020 werd het project effectief opgezet en gebeurde de eerste verkenningsfase. Daarbij werden zowel technologische mogelijkheden geëxploreerd, als nagegaan op welke manier de beoogde doelstellingen ook functioneel en concreet realiseerbaar zijn.

Er was ruim overleg met relevante partners zoals VITO, IMEC, VLAKWA en VMM. En er werd ook uitgezocht welke parameters belangrijk en/of meetbaar zijn met het oog op waterkwaliteit, waar een eventuele permanente peiling zou kunnen gebeuren en waar dergelijke sensoren aan moeten voldoen.

Daarnaast maakte de nodige afstemming met andere projecten zoals ‘Internet of Water’ en ‘VLOCA Water in de Stad’ deel uit van de inspanningen. Zo’n voorbereiding is cruciaal om in de loop van 2021 tot de juiste aankopen, configuratie en implementatie te kunnen komen.