“Slimme mobiliteit in de levendige dorpskern van Geetbets”


“Voor een kleine gemeente is het quasi onmogelijk om op eigen houtje een Smart City-innovatieproject op poten te zetten. Met de hulp van VERA zijn we erin geslaagd om subsidies van zowel VLAIO als de provincie Vlaams-Brabant binnen te halen. We kijken er echt naar uit om de leefbaarheid in onze dorpskern te verhogen, zowel voor onze inwoners als de lokale handelaars, en dat dankzij de inzet van slimme technologie.”

Jo Roggen – burgemeester gemeente Geetbets


Een dorpskern met veel te veel sluipverkeer? Daar kan slimme technologie bij van pas komen. Maar als kleine gemeente - beperkt in tijd, geld en mankracht is dat niet evident.

VERA schreef samen met de provincie een subsidieaanvraag bij VLAIO voor een Smart City ProjectVLAIO heeft als ultieme doel om met innovatieve technologieën het leven in de gemeenten aangenamer en duurzamer te maken.

Met de betrokken projectpartners werd een Nudging-concept uitgewerkt dat het gedrag van de bestuurders beïnvloed. ANPR-camera’s registreren nummerplaten die de dorpskern in en uit rijden. Is de doorrijtijd te kort? Heeft de wagen er eigenlijk niets te zoeken en springt een verkeerslicht op rood. De bestuurder moet afremmen en wordt zo ontmoedigd om door de dorpskern te rijden.

Binnenkort wordt er een Proof of Concept gebouwd. Hiervoor deed VERA samen met de gemeente en de dienst mobiliteit van de Provincie, uitgebreid onderzoek naar mogelijke leveranciers. En werd er een bestek geschreven voor de overheidsopdracht.

Blijkt de Proof of Concept succesvol? En vermindert het sluipverkeer in de gemeente drastisch? Dan kan er – indien er voldoende interesse is vanuit de besturen, een raamovereenkomst opgezet worden.