Finaal, iedereen digitaal!

Een gesprek met Eva De Wulf, afdelingshoofd beleidsondersteuning Grimbergen


Eva: “Als IT-dienst zorgen we graag voor een digitale werkplek voor alle medewerkers. Door o.a. de aankoop van laptops met daarop een Microsoft 365-licentie. Op deze manier is iedere medewerker in staat om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken en kunnen dossiers digitaal afgehandeld worden.”


In deze tijden kan je niet meer zonder een functionele digitale werkplek

Eva: “Samen met leverancier Cronos bekeken we waar we als lokaal bestuur nood aan hebben. Eerst en vooral kwam naar boven dat we door een onoverzichtelijk documentenbeheer veel tijd verliezen aan het opzoeken van gegevens.

En dan was er ook Microsoft Teams dat we enkel gebruikten om te vergaderen, maar nog niet als portaal naar gemeenschappelijke documenten bijvoorbeeld. In tijden van thuiswerk is er net extra nood aan een goed functionerende werkplek. En moeten dossiers hoofdzakelijk digitaal afgehandeld kunnen worden.”

Een leverancier met aandacht voor business en opleiding

Eva: “We willen het traject ‘digitale werkplek’ uitrollen binnen het lokaal bestuur Grimbergen. De eerste horde die daarbij genomen moet worden, is het in kaart brengen van onze digitale maturiteit. Een eerste stap in een traject dat enkele jaren zal duren. En natuurlijk ook de nodige investeringen met zich meebrengt.

Zo willen we investeren in Microsoft 365-licenties – de uitgebreide versies van hetgeen we vandaag hebben én investeren in opleidingen voor onze collega’s.

We zijn blij met ons partnership met Cronos. De implementatie van Microsoft 365 is uniek en zal grote impact uitoefenen op onze organisatie. Het is de bedoeling om dit traject op een gestructureerde en vooral gedragen manier te verwezenlijken. Cronos schenkt daarbij veel aandacht aan het businessgedeelte en zet heel sterk in op opleiding, inspiratie en globale gedragenheid. Hun expertise gecombineerd met hun aanpak sprak ons enorm aan. We kunnen ons geen betere partner voor dit project voorstellen.”