Met de Microsoft Cloud Services steeds een digitale stap dichter

Een gesprek met Johan Pollenus teamcoördinator ICT bij Zorg Leuven.


Johan: “De raamovereenkomst van VERA voor de  Microsoft Cloud Services kwam als geroepen. De implementatie van Office 365 stond al langer op de planning. In plaats van zelf een bestek op te maken was het veel makkelijker om beroep te doen op de raamovereenkomst van VERA.”

Een leverancier met de juiste expertise om onze digitale noden in te vullen

Johan: “We werken al langer samen met VERA. Toen ze de raamovereenkomst voorstelden, twijfelden we geen seconde. We hebben zelf noch de tijd, noch de kennis om dit zelf te implementeren. Wanneer je dit op eigen houtje zou doen, krijg je er meteen alle toeters en bellen bij. De kans om jezelf vast te rijden is té groot doordat er zoveel opties en mogelijkheden zijn.

Begin 2021 zijn we effectief gestart met dit project. Leverancier Cronos begeleidt ons zeer goed. We besloten samen het project stap voor stap aan te pakken. Eerst met de integratie van Mail en Teams, daarna gaan we bekijken hoe intranet gebouwd kan worden in SharePoint.

Omdat we een paar projecten hebben die afhankelijk zijn van Azure AD hebben we dit zeer snel geïmplementeerd. Voor Mail en Teams werken we gefaseerd, waarbij we starten met een pilot groep die als eerste van deze functionaliteit gebruik zal maken.

We zijn supertevreden van Cronos, het is een fijne samenwerking. Zij brengen de expertise, wij onze noden en bezorgdheden. Tijdens onze meetings, die een halve dag in beslag nemen, is er alle ruimte voor bijsturingen en aanpassingen.

We hebben vertrouwen in VERA en in hun keuze van leveranciers. Vanaf dat de raamovereenkomst getekend is, hebben we amper nog contact moeten opnemen met VERA. Moesten we toch problemen ondervinden of vragen hebben, staan ze altijd klaar.”

Een flexibel project met eindeloos veel mogelijkheden

Johan: “Ons einddoel? Wanneer het intranet voor heel de organisatie draaiende is, is het eerst tijd voor een evaluatie. Bereiken we onze meer dan 900 collega’s wel? Niet iedereen heeft toegang tot software of een computer, zoals hulpverleners aan huis bijvoorbeeld.

De raamovereenkomst bestaat uit 2 percelen. Het eerste bestaat uit begeleiding en technische en organisatorische opleiding. Het 2de deel bestaat uit opleiding van je werknemers, hier zouden we binnenkort beroep op willen doen. Als iedereen aan boord is, kunnen we beginnen kijken of een intranet per afdeling nut zou kunnen hebben.

We willen meer en meer die digitale weg inslaan. Zo’n raamovereenkomst geeft heel wat vrijheid en flexibiliteit, je maakt het zelf zo klein of groot als je zelf wilt. We werken al langer met VERA samen en dat is heel fijn. We nemen ook altijd deel aan de IT-overlegmomenten van de VCS STAD. Het is heel aangenaam om inspraak te hebben en kennis te delen.”