Nieuwe raamovereenkomsten in 2020

(juli 2020)

Onze raamovereenkomsten zijn intussen een gevestigde waarde binnen onze gratis dienstverlening. Al jaren zoeken we samen naar structurele oplossingen voor vragen waar veel besturen uit Vlaams-Brabant mee worden geconfronteerd en kunnen we door de krachten te bundelen goede voorwaarden inzake kwaliteit en prijs bekomen. Zo hebben we het afgelopen jaar maar liefst € 4.215.772 (incl. btw) bespaard dankzij onze acht raamovereenkomsten, een verdubbeling ten opzichte van 2018!

Momenteel werken we aan vijf nieuwe raamovereenkomsten. Zo wordt ons aanbod nog breder en kunnen de besturen nog meer tijd en geld besparen in de toekomst!


1. MICROSOFT CLOUD SERVICES


Over wat gaat het?

Meer en meer besturen gebruiken, of geven aan gebruik te willen maken van, Microsoft Cloud Services. Dat is een verzamelnaam voor alle cloudproducten van Microsoft. Door COVID-19 en de daaraan gekoppelde maatregelen van telewerken is deze nieuwe manier van werken in een stroomversnelling geraakt. Er komt echter veel kijken bij deze overschakeling. Onder andere de beveiliging van gegevens, het up-to-date blijven met de snel evoluerende technologie en gebruikers meekrijgen in deze nieuwe manier van werken, vereist de begeleiding van specialisten.

We zoeken via deze raamovereenkomst een professionele partner voor de Microsoft Cloud Services voor:

 • technische begeleiding
 • beveiliging
 • opleiding
 • actuele veranderingen in het gebruik
 • optimalisatie van toepassingen
 • het uitwerken van een draaiboek

Hoeveel percelen?

Het resultaat is een raamovereenkomst die alle lokale besturen van Vlaams-Brabant kunnen gebruiken. Deze raamovereenkomst zal opgesplitst zijn in 2 percelen. Het eerste perceel omvat de begeleiding evenals technische en organisatorische opleidingen voor de specifieke set-up bij een bestuur. Het tweede perceel heeft betrekking op het opleiden van medewerkers om te leren werken met toepassingen die binnen de Microsoft Cloud zijn voorzien. Deze opleidingen kunnen zowel algemeen als op maat zijn. Dit kan bij het bestuur, in een opleidingscentrum of via een online platform (computer based training) plaatsvinden.
Tot slot beoogt deze raamovereenkomst niet op zoek te gaan naar software licenties voor Microsoft 365 of Azure. Hiervoor zijn er reeds voldoende raamovereenkomsten op de markt.

Wanneer gegund?

De gunning van deze raamovereenkomst is gepland in oktober 2020.

Evenement

De raamovereenkomst wordt voorgesteld begin november. Meer informatie en een uitnodiging voor de infosessie volgen later.


2. DITIGALE COMMUNICATIETOOLS

Over wat gaat het?

De raamovereenkomst ‘digitale communicatietools’ wil besturen in staat stellen om op slimme manieren met hun burgers in contact te treden. De afgelopen vier jaar maakten heel wat besturen gebruik van de raamovereenkomst websites. Aangezien dit contract is afgelopen, hebben we een nieuwe raamovereenkomst gemaakt die naast websites ook een aantal communicatietools bevat en een overzicht biedt van beschikbare tools en mogelijke leveranciers die gratis of goedkoop zijn.

Hoeveel percelen?

De raamovereenkomst bestaat uit vier percelen. Het is een blokkendoos met vier onderdelen waaruit besturen de blokken kunnen nemen die ze op dat moment nodig hebben. De vier percelen omvatten:

 1. website en CMS - Dit perceel is gegund aan Ausy, met het Paddle platform
 2. brand management - Dit perceel is niet gegund
 3. participatieplatform - Dit perceel is gegund aan Treecompany
 4. consultancy - Dit perceel is gegund aan Dropsolid

Wanneer gegund?

De raamovereenkomst is eind juni 2020 gegund.

Evenement

We organiseren op 17 september om 9u een infosessie in Cinema Zed. Schrijf je alvast in via www.vera.be/infosessiedigitalecommunicatietools!


3. UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

Over wat gaat het?

Niet alleen in ons privéleven, maar ook in onze werkomgeving sluipen meer en meer (mobiele) apparaten binnen. Deze trend zal zich blijven doorzetten. Naast de klassieke pc (laptop/desktop) wordt er door besturen meer en meer gebruik gemaakt van mobiele toestellen als smartphones en tablets. Omdat het een hele uitdaging is om deze toestellen te beheren, zoeken we via deze raamovereenkomst één overkoepelende tool die zowel het beheer van toestellen als hun apps op zich kan nemen en dit voor zowel Android, iOS als Windows 10 (optioneel eventueel ook ChromeOS en MacOS).

Met deze toepassing moet het onder andere het volgende mogelijk zijn:

 • Ondersteuning voor zowel Windows, Android als iOS-toestellen
 • Centrale installatie, configuratie en updates van het OS en de Apps
 • Op afstand verwijderen van bedrijfsdata bij diefstal
 • Bescherming tegen malware, controle over de mogelijkheden tot delen van bedrijfsdata
 • Opleggen van beveiligingsvereisten
 • Centrale configuratie van verbindingen (wifi, VPN…)

Er zijn grote voordelen voor de IT-beheerder en de eindgebruiker. Zo kunnen updates bijvoorbeeld centraal beheerd worden, profielen vooraf ingesteld worden en kan hij/zij gemakkelijk vanop afstand geholpen worden bij problemen.

Hoeveel percelen?

Er is 1 perceel

Wanneer gegund?

Deze raamovereenkomst zal in de loop van juli 2020 gegund worden.

Evenement

We organiseren op dinsdag 8 september om 10u een webinar. Schrijf je alvast in via www.vera.be/webinarUEM!


4. MONITORING 2.0

Over wat gaat het?

ICT-omgevingen worden steeds complexer. Wat vroeger één lokale server was, is vandaag een kluwen van lokale, hosted en cloudoplossingen. De rol van een ICT-verantwoordelijke lijkt hiermee verschoven van depanneur naar regisseur. In het complexe geheel is er nood aan een overzicht. Een ICT-monitoringsysteem kan de steeds complexer wordende ICT-omgevingen overzichtelijk houden. Een goed uitgedacht dashboard dat een overzicht geeft van alle componenten van het ICT-landschap lijkt een dankbare tool. Via één toepassing kan zo onmiddellijk vastgesteld worden of en waar zich een probleem voordoet. De oplossing in deze raamovereenkomst zorgt ervoor dat er 24/7 bewaking is van je ICT-omgeving. Het systeem is gebouwd op een open source technologie en de prijs wordt laag gehouden.

Wat doet het monitoringsysteem?

 • Meet continu de “gezondheid” van de cruciale server en netwerkcomponenten
 • Controleert de goede werking van lokale toepassingen
 • Controleert de gebruikerservaring bij webtoepassingen en e-loketoplossingen
 • Controleert de werking van de gekende cloudapplicaties zoals Microsoft Office 365 etc.
 • Genereert SLA-rapporten, waarmee je bijvoorbeeld een gesprek ten gronde met de integratoren en andere leveranciers kan aangaan.
 • Stuurt alarmen bij bepaalde waardes
 • Houdt deze data bij
 • Zorgt voor een overzichtelijk dashboard van de ICT-toepassingen en verbindingen voor zowel de ICT-verantwoordelijke als eventuele andere gebruikers bij een lokaal bestuur.

Wat voorziet de raamovereenkomst?

De raamovereenkomst levert een oplossing waarbij het pakket op een NUC (Next Unit of Computing = mini pc) geïnstalleerd wordt. Dit kan uitgebreid worden met sensoren voor het meten van temperatuur/energie in server- en netwerklokalen.

De overeenkomst omvat de installatie, de levering van de NUC, de aankoop van sensoren en de consultancy om het systeem op punt te stellen. Elk bestuur kiest de elementen die voor hen relevant zijn. Zij kunnen opteren voor een simpele monitoring van de netwerkcomponenten, maar evengoed voor de volledige monitoring van het hele ICT-gebeuren.

Hoeveel percelen?

Dit raamcontract omvat één perceel: een monitoringoplossing.

Wanneer gegund?

De gunning gebeurt op 6 juli 2020.

Evenement?

We stellen deze raamovereenkomst begin november voor. Meer informatie en een uitnodiging volgen later nog.


5. DIGITALE DIENSTENMOTOR

Over wat gaat het?

Deze raamovereenkomst verenigt twee projecten die in dezelfde behoefte voorzien: het project Eventmachien en het project Doe-het-zelf dossieropvolging. Het eerstgenoemde project zocht naar een toepassing om aanvragen en afhandeling van evenementen te ondersteunen met voldoende flexibiliteit om de werking aan te passen aan de werkwijze van het bestuur. Het laatstgenoemde project zocht naar een systeem dat besturen zouden kunnen gebruiken om zelf dossierstromen te automatiseren. De nieuwe raamovereenkomst digitale dienstenmotor streeft meer algemeen naar een vlotte digitale afhandeling van producten en diensten.

Digitale dienstenmotor bundelt een aantal behoeften

1. Er zijn een heleboel producten en diensten die nog niet van a tot z digitaal verlopen. Soms is er wel een digitale aanvraag, maar gebeurt de afhandeling via mail en Word of Exceloverzichten. Soms is er wel een back-office toepassing, maar geen digitale aanvraag mogelijk. Soms is er enkel papier. Voor een aantal producten en diensten is er een specifieke toepassing op de markt, maar verder zijn besturen aangewezen op maatwerk en dat is onbetaalbaar.

2. Besturen bieden gelijkaardige producten en diensten die telkens gelijkaardige stappen doorlopen, maar hebben ze elk hun eigenheden. Daarom willen we maximaal inzetten op co-creatie en het delen van bestaand werk.

Het zou dan ook duur, niet gebruiksvriendelijk en tijdsintensief zijn om voor gelijkaardige processen telkens weer andere softwaretoepassingen te kopen. Daarom zoeken we een generiek, no-code platform dat besturen zelf in staat stelt hun eigen processen te digitaliseren en dossiers op te volgen.

Concreet wil de digitale dienstenmotor onderstaande zaken bekomen:

 • een zeer gebruiksvriendelijke 'procesbuilder' die besturen kunnen gebruiken om de meeste dienstverleningsprocessen te digitaliseren
 • een procesbibliotheek voor hergebruik van procesflows voor alle gebruikers, die ook gaandeweg groeit
 • een opleiding voor alle medewerkers van besturen zodat zij zelf met de procesbuilder aan de slag kunnen voor de producten en diensten waarvoor zij verantwoordelijk zijn
 • een kennisdelingsnetwerk tussen medewerkers en besturen onderling

We werken voor deze raamovereenkomst samen met de provincie Oost-Vlaanderen. Zo kunnen nog meer besturen gebruik maken van deze polyvalente oplossing!


Hoeveel percelen?

Deze raamovereenkomst omvat één perceel.

Wanneer gegund?

Deze raamovereenkomst zal waarschijnlijk in oktober 2020 gegund worden.

Evenement

Er zal een evenement georganiseerd worden om de raamovereenkomst voor te stellen. Meer informatie en een uitnodiging volgen later nog.