ICT-STUURGROEPEN


ICT en digitalisering zijn overal aanwezig, in elk bestuur, in elke dienst, in elk project. Enerzijds kan de lokale IT-verantwoordelijke niet langer alle facetten van ICT overzien en anderzijds is ICT ingebed in de dagelijkse werking van elk bestuur. Een ICT-stuurgroep biedt dan ook gepast antwoord: een gestructureerd overleg van diensthoofden, algemeen directeur, DPO en IT-verantwoordelijke rond ICT- en digitaliseringsprojecten.


Waarom?

ICT en digitalisering zijn overal en altijd aanwezig en kende de afgelopen jaren een exponentiële groei. Dit vergt zowel veel kennis als budget. Er moeten dan ook keuzes worden gemaakt. Om er voor te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt op lange termijn en dat deze gedragen worden door de hele organisatie, is een structureel overleg met vertegenwoordigers van alle diensten een vereiste. Zo worden deze medewerkers tegelijk medebeslissingsnemers en ambassadeurs.

Ook de Vlaamse overheid bepaalt in haar Leidraad Organisatiebeheersing lokale besturen (hoofdstuk 10) dat de ICT-aanpak wordt voorbereid en opgevolgd door een interne stuurgroep, zowel op strategisch als operationeel niveau. Een ICT-stuurgroep komt met andere woorden tegemoet aan een vereiste van de Vlaamse Overheid.


Wat doet VERA?

  • We organiseren en begeleiden per organisatie een maandelijks overleg met de diensthoofden, algemeen directeur, DPO en IT’er.
  • Opvolging van projecten, van goedkeuring over uitvoering tot oplevering
  • Uitstippelen van het algemene ICT-beleid en bepaling van de prioriteiten samen met het bestuur
  • Opvolging stand van zaken operationele IT-ondersteuning, budget en timing ICT-beleid
  • Informeren en kennisdelen m.b.t. ICT en e-government


Bij welke besturen begeleiden we ICT-stuurgroepen?

We begeleiden intussen ICT-stuurgroepen bij 12 lokale besturen: Steenokkerzeel, Tremelo, Overijse, Grimbergen, Kampenhout, Rotselaar, HVZ Oost, Sint-Genesius-Rode, Tremelo, Aarschot, Hoeilaart en Tienen

Terug naar het jaarverslag