VERA viert 20+1 JAAR

VERA viert 20 +1 jaar

In al die jaren, één constante: VERAndering

20 +1 jaar VERAndering bij onze partners

Elke dag stonden en staan de 160 lokale besturen en publieke organisaties die we ondersteunen voor nieuwe, vaak complexe uitdagingen. De impact van e-government en ICT is gigantisch en alomtegenwoordig: van intern databeheer tot slimme regio en Internet of Things.

20 +1 jaar VERAndering bij VERA

Gemeenten, OCMW’s, politiezones en intercommunales in Vlaams-Brabant staan niet alleen voor die zware opdracht. Al 20 jaar deelt VERA als autonoom provinciebedrijf expertise en kennis die onze partners toelaat beter, vlotter, veiliger… te werken.

20 + 1 jaar VERAnderende context

Grote maatschappelijke vraagstukken en veranderend individueel gedrag dwingen alle organisaties om te innoveren, elke dag opnieuw. Dat geldt ook voor lokale besturen. Daarom ondersteunt VERA informatie-uitwisseling en onderlinge samenwerking om zo samen, stap voor stap, toekomstgerichte oplossingen te zoeken voor deze uitdagingen.

20 + 1 jaar VERrAssende bruggenbouwer

Al 20 + 1 jaar verenigt VERA lokale besturen en publieke organisaties rond gemeenschappelijke thema’s en vertegenwoordigt zij hen naar hogere overheden toe. Maar VERA helpt ook om de – digitale - kloof tussen besturen en hun inwoners te verkleinen.

VERA in vier woorden: verbindend, deskundig, transparant en innovatief.

Dirk Remmerie