LOCUSFOCUS: DATA ONDERSTEUNEN ONDERNEMERS EN BESTUREN

Sinds 2021 werken VERA, de POM Vlaams-Brabant en intercommunale Leiedal samen aan een datamodel en bijhorende tool waarmee ondernemers locaties kunnen vergelijken en waarmee lokale besturen hun beleid kunnen stoelen op data. Met de steun van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) bevordert LocusFocus zo het ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen.

Tinne Cahy, projectcoördinator VERA

Aan de slag met de data

We boekten veel vooruitgang de laatste maanden. We zochten en analyseerden heel wat parameters die impact hebben op de locatiekeuze van een ondernemer. Deze data visualiseerden we een eerste keer op kaarten. Zo kwamen we tot nieuwe inzichten en kregen we een duidelijk beeld waar we nog aan moesten werken om ons doel te bereiken.

Tegelijkertijd zoeken we een technische partner die volgende zaken voor ons creëert:

  • webtoepassing: het visuele deel waarmee eindgebruikers locaties kunnen vergelijken.
  • databank: de verzamelplaats voor alle gegevens die impact hebben op de scores van locaties.
  • API: de brug tussen de databank en de webtoepassing.

Deze zoektocht willen we eind juni afronden. Daarna gaan we samen aan de slag om een eerste versie van onze toepassing te creëren en deze te testen met lokale besturen en ondernemers


Een tool voor besturen en eentje voor ondernemers

Voor besturen creëren we een visuele laag die ze kunnen inladen in hun eigen geo-viewer. Zo kunnen ze locaties in hun gemeente met elkaar vergelijken. Door zoveel mogelijk objectieve cijfers over omgevingsfactoren te verzamelen en te bundelen willen we besturen de middelen geven om hun eigen analyses uit te voeren.

Ondernemers zullen dan weer met een webtoepassing aan de slag kunnen om specifieke locaties te vergelijken op verschillende punten. Denk bijvoorbeeld aan het aantal bushaltes, scholen of bewoners binnen een bepaalde afstand. Elke locatie krijgt zo een specifieke score die je kan vergelijken met de mobiscore. De scores bij LocusFocus zijn van toepassing op bedrijfslocaties waarbij een onderverdeling mogelijk zal zijn naar sociaal, economisch en ruimtelijk weefsel en mobiliteit. Die scores zullen verschillen per type onderneming. Zo kan bijvoorbeeld de mobiliteitsvraag verschillen voor enerzijds personen- en anderzijds vrachtvervoer. Naast een score voorzien we ook een rapport zodat bedrijven weten hoe een locatie aan een specifieke score komt.

Op de planning

In juni bekijken we onze vorderingen samen met de klankbordgroep. De leden van deze groep komen uit kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven. Zo vormen we de triple helix.

Daarnaast gaan we samen met de technische partner aan de slag om de toepassing te creëren en te testen.

Begin 2023 is het dan tijd om de toepassing breed bekend te maken en ervoor te zorgen dat besturen en ondernemers aan de slag kunnen. Het hele project eindigt in maart 2023.

De POM Vlaams-Brabant kan samen met VERA en Leiedal dit project realiseren dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Zowel Europa als Vlaanderen subsidiëren dit project voor 40%, elk voor een bedrag van maximaal 222.042,83 euro. Dit project is 1 van de 8 geselecteerde projecten waarbinnen lokale overheden de mogelijkheid krijgen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met behulp van digitale data en innovatieve technologie.


Wil je meer weten over LocusFocus of wil je mee nadenken over de slimme oplossingen van morgen? Neem dan een kijkje op  www.vera.be of mail ons via  info@vera.be.