Samen met studenten op zoek naar slimme oplossingen voor besturen na corona

VERA neemt voor het eerst als projectsponsor deel aan PiP: Product innovation Project. PiP is een opleidingsonderdeel aan de KULeuven waarbij een multidisciplinair team van studenten gedurende een volledig academiejaar samen oplossingen bedenkt voor een bepaalde uitdaging.

Wat is de bedoeling?

8 studenten uit verschillende richtingen werken dit academiejaar rond de uitdaging ‘Come up with a smart solution to help local governments deal with the aftermath of the coronavirus’. De studentengroep is internationaal en multidisciplinair samengesteld wat een veelzijdige aanpak garandeert. De 8 deelnemers kozen welbewust voor deze opleiding omdat ze hun theoretische kennis nu ook in de praktijk willen toepassen en op die manier een maatschappelijk meerwaarde willen realiseren.

Het gekozen thema is dan ook heel actueel, maar wel erg ruim. Daarom zal er een keuze moet worden gemaakt: kiezen we voor een sociale, economische of technische invalshoek? Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, checken de studenten tijdens het eerste semester bij de lokale besturen van Vlaams-Brabant wat de problemen i.v.m. corona zijn. Daarna filteren ze de lijst en stellen ze tegen eind december een hele reeks mogelijke oplossingen voor. De top drie presenteren de studenten aan hun proffen om dan te beslissen welke oplossing de rest van het academiejaar wordt uitgewerkt. Stel dat ze kiezen voor leerachterstand bij kinderen, dan moeten ze daarvoor mogelijke oplossingen bedenken en een POC en businessplan uitwerken. Eind juni worden de resultaten voorgesteld.

Wat doet VERA?

Aangezien wij de projectsponsor zijn, hebben wij de uitdaging geformuleerd. We begeleiden de 8 deelnemende studenten dan ook bij hun inventarisatieronde en de verdere uitwerking van de gekozen oplossing. Stellen jullie problemen vast die corona veroorzaakt of verscherpt heeft en ben je op zoek naar een creatieve manier om dit aan te pakken? Neem dan contact op met onze projectleider Jan Potemans via  jan.potemans@vera.be