vera viert 20 +1 jaar

In al die jaren, één constante VERAndering


20 +1 jaar VERAndering bij onze partners

Elke dag stonden en staan de 105 lokale besturen en publieke organisaties die we ondersteunen voor nieuwe, vaak complexe uitdagingen. De impact van e-government en ICT is gigantisch en alomtegenwoordig: van intern databeheer tot slimme regio en Internet of Things.


20 +1 jaar VERAndering bij VERA

Gemeenten, OCMW’s, politiezones en intercommunales in Vlaams-Brabant staan niet alleen voor die zware opdracht. Al 20 jaar deelt VERA als autonoom provinciebedrijf expertise en kennis die onze partners toelaat beter, vlotter, veiliger… te werken.


20 + 1 jaar VERAnderende context

Grote maatschappelijke vraagstukken en veranderend individueel gedrag dwingen alle organisaties om te innoveren, elke dag opnieuw. Dat geldt ook voor lokale besturen. Daarom ondersteunt VERA informatie-uitwisseling en onderlinge samenwerking om zo samen, stap voor stap, toekomstgerichte oplossingen te zoeken voor deze uitdagingen.


20 + 1 jaar VERAssende bruggenbouwer

Al 20 + 1 jaar verenigt VERA lokale besturen en publieke organisaties rond gemeenschappelijke thema’s en vertegenwoordigt zij hen naar hogere overheden toe. Maar VERA helpt ook om de – digitale - kloof tussen besturen en hun inwoners te verkleinen.

We zijn trots op 20 + 1 jaar VERAndering, en daarom blikken we graag terug. Weliswaar met een jaar vertraging wegens covid-19. Maar we hebben vooral goesting om de toekomst in te duiken. Om het beste te halen uit nieuwe cutting edge technologie, om visionaire ideeën om te zetten in baanbrekende projecten voor onze partners, om de VERAndering van morgen voor te zijn.

We delen onze ideeën, projecten en thema’s voor de toekomst graag met jullie en stellen deze voor tijdens een tournee doorheen de provincie: ons VERAstival!

  • Vrijdag 30 april @Keerbergen
  • Vrijdag 21 mei @Hoeilaart
  • Vrijdag 4 juni @Ternat
  • Vrijdag 11 juni @Boutersem