NIEUW IN 2019


Nieuwe diensten om de digitalisering voor bestuur en burger te optimaliseren:

Expert smart city- en innovatieprojecten: een VERA-projectleider ondersteunt bij smart city-transformatie door het uitwerken van concrete projectideeën, het verkennen van technologische oplossingen en het overleg met leveranciers en andere partners

Expert informatiebeheer: een VERA-projectleider analyseert de huidige informatiearchitectuur en herwerkt samen met het bestuur stap voor stap de bestaande fileserver tot een logisch en functioneel geordende digitale informatiehuishouding. In overleg wordt het beleid inzake informatiemanagement uitgestippeld.


Nieuwe leden:

Ecowerf & Dijledal > VCS STAD


Nieuwe beleidsploegen & meerjarenbegrotingen

Elk lokaal bestuur moet een meerjarenplan opstellen voor de legislatuur 2020-2025. ICT en digitalisering maken integraal deel uit van een goed beleidsplan. Daarom hebben we een overzicht van 3 strategische doelstellingen rond ICT en e-government, met bijhorende actieplannen en acties opgesteld.


Nieuw provinciaal programma Slimme Regio Vlaams-Brabant:

De provincie Vlaams-Brabant wil de komende jaren de nieuwe bevoegdheid ‘smart city’ vertalen in concrete projecten en beleidsmaatregelen via het programma Slimme Regio. VERA zal dit programma ondersteunen met de nodige expertise op het vlak van datamanagement, connectiviteit en infrastructuur en het begeleiden van de projecten en communicatie hierrond. 

Terug naar het jaarverslag