VERA OVERLEGT


IT-overlegmomenten:

 • Interactief overleg tussen de technische ICT-mensen per samenwerking
 • 15 IT-overlegmomenten
 • 142 deelnemers
 • Thema: Wisselwerking en kennisdeling tussen ICT-medewerkers over projecten, tools en nieuwe evoluties met focus op de praktische en technische aspecten


Stuurgroep

 • Overleg van het uitvoerend beleidsorgaan waarin elk bestuur een vertegenwoordiger heeft om de strategie en projecten van het samenwerkingsverband te bepalen
 • 5 ontbijtsessies
 • 90 deelnemers
 • Thema: ICT-beleidsdoelstellingen in de meerjarenplannen


Roadshows Slimme Regio Vlaams-Brabant

 • In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant
 • Ter vervanging van ons jaarlijks overlegforum tussen beleidsmakers & algemeen directeurs van verschillende Virtuele Centrumsteden samen
 • 5 overlegmomenten
 • 114 deelnemers
 • Thema: De provincie en VERA werken aan een Slimme Regio en ondersteunen de lokale besturen in hun evolutie naar slimme gemeente. Wij zetten hierbij in op samenwerking en optimalisatie op vlak van databeheer en -infrastructuur en ondersteuning bij concrete smart city-projecten.
Terug naar het jaarverslag